Odiel & Odette

Odiel & Odette

Zijn jullie klaar om samen met Odiel & Odette op ontdekking te gaan? Dit onder begeleiding van Juf Hailie (Kabouter)>
Twee vrolijke kleuterkikkers die de wereld willen ontdekken. Aan de hand van verhalen, de bal die centraal staat. Zoekopdrachten en sensory play. We wisselen telkens elke week af.. vang en gooispel met zoekopdrachten & sensory play. We nemen de kleuters van 1e en 2e kleuterklas mee door de verhalen van odiel & Odette. Elke les gaat van start met een verhaal en de bal zal centraal staan in al zijn vormen en kleuren. Plezier beleven staat centraal in de les en is een basisvoorwaarde om op deze leeftijd aan sport te doen.

Vanaf de 3e kleuterklas gaan we ook samen inzetten op sterk in onze schoenen staan. Bij deze gaan we gebruik maken van de technieken van Rots en Water. Juf Wendy zal in deze weerbaarheidstraining de kleuters begeleiden, dit via oefeningen en spelletjes om op een positieve manier om te gaan met emoties en onze eigen grens te durven aangeven. Ook de kinderen van het 1ste tot het 3e leerjaar kunnen in een aparte groep aansluiten.