Algemene voorwaarden


"Kings and Queens Sportkampen"

1. De deelnemers kunnen via www.kingsandqueenssportkampen.be  inschrijven.

2. Binnen de week ontvangt u een bevestiging van je inschrijving. Je ontvangt hierbij een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De bevestiging blijft 14 dagen geldig (na ontvangst van de betalingsuitnodiging)

3. Korting per factuur:

* 5% korting vanaf het 2e kind van het gezin.

4. Wanneer een kamp volzet is, kan je ingetekend worden op een reservelijst.

5. Last minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor de start van het kamp.

6. Spreiding of uitstel van betaling kan steeds worden aangevraagd via:

kingsandqueens-sportkamp@hotmail.com

7. Annulatie van het kamp:

Voor de start van het kamp:

A) ZONDER medisch attest:

- Annulatie meer dan 60 dagen voor de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -10€ administratiekosten.

-  Annulatie vanaf 30 dagen tot en met 60 dagen voor de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15€ administratiekosten.

- Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald*

- Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: geen compensatie mogelijk*

*: Tenzij u zelf een vervanger voorziet, dan kan het kamp omgeboekt worden en wordt enkel de administratieve kost van 15€ aangerekend.

B) MET medisch attest:

In geval van ziekte of ongeval: U bezorgt ons zo snel mogelijk een schriftelijke aanvraag inclusief doktersattest.

- Annulatie meer dan 60 dagen voor de start: Het deelnamegeld wordt integraal terugbetaald.

- Annulatie meer dan 30 dagen voor de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15€ administratiekosten

- Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen voor de start: 80% van het deelnamegeld wordt terugbetaald.

- Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terug betaald.

C) Annulatie tijdens het kamp:

- NO SHOW: geen compensatie mogelijk.

8. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

9. Kings and Queens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

10. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Kings and Queens zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit is NIET mogelijk.

11. Kings and Queens behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren.

12. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terug betaald worden - 15€ administratie kosten per inschrijving.

13. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 dagen na de activiteit.

14. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket, tussendoortjes en een flesje water worden door de deelnemers zelf meegebracht. Er is water aanwezig dus bijvullen doen we de hele dag.

15. De uren van de opvang zijn de volgende:

  • Vooropvang: 7u30 - 9u
  • Na-opvang: 16u - 18u

Indien er andere opvangtijden nodig zijn dient u deze schriftelijk aan te vragen.

16. De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Kings and Queens. Wij delen deze nooit met derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet privacy van 8/12/1992)

17. Kings and Queens neemt op de kampen foto's en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, facebook pagina, instagram, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw kind gebruikt wordt. Dient u dit schriftelijk te melden via het formulier "beeldmateriaal" dat u via mail bezorgd wordt.

18. Door de betaling uit te voeren voor eender welk Kings and Queens Sportkamp of activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

19. Tijdens kamp ontvangt u automatisch een attest van deelname voor de mutualiteit. Je kan een blanco document meebrengen of ons meedelen bij welke mutualiteit je bent aangesloten.

20. De kampen zijn fiscaal aftrekbaar. Vanaf januari start Kings and Queens met het opmaken van deze attesten, deze worden door de bevoegde instanties ondertekend en jullie ontvangen ze per mail terug afhankelijk van de snelheid van de bevoegde instanties.