FAQ

- Kings & Queens kan altijd een kamp annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn. Hierbij kijken we samen met jou naar de beste oplossing of storten we het inschrijvingsgeld terug.

Een inschrijving annuleren:
- Een inschrijving annuleren doet u best via mail. Dit om misverstanden te vermijden. 
- Indien u nog niet betaald hebt volstaat een verwittiging per mail.
- In geval van ziekte of een ongeval storten we het bedrag terug zonder administratiekost aan te rekenen. Verwittig zo snel mogelijk per mail met in bijlage een doktersattest.
- Indien er een andere reden is:
Kunnen we samen bekijken of je de inschrijving kan verplaatsen naar een ander kamp, als daar nog plaatsen in vrij zijn.
Annuleren 14 dagen of minder voor het kamp rekenen we 15€ administratiekost aan.